IGA

AV Technologies דרושים מדריכים ומרצים בתחומי

אגף הרכב במשרד התחבורה, משרד העבודה ואיגוד המוסכים בישראל במתן מענה להכשרת הדור הבא של מערך שירותי ענף הרכב המתחדש בישראל קבלו את ברכת הדרך מהגורמים המוסמכים בגרמניה להשיק את לימודי תואר המייסטר לרכב היוקרתי בישראל.

לקראת השקת התוכנית בראשית 2022 למכללה הטכנולוגית לרכב בסניף ת"א דרושים מדריכים לתרגול במעבדה ומרצים לתחומים מגוונים תחת דיסציפלינת
AV Technologies.